RATO

RATO vzw helpt aangesloten gemeenten met de bestrijding van: 

  • ratten 
  • invasieve plantaardige exoten (zoals grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem)
  • kippen, katten en duiven
  • ganzen
  • inheemse overlastsoorten (zoals duiven, eenden, kraaiachtigen, vossen en steenmarters)

VZW Rato