Vervoerregio Vlaamse Ardennen

In de vervoerregio gaan steden en gemeenten samen met de Vlaamse overheid en andere relevante actoren aan de slag om de krijtlijnen van het mobiliteitsbeleid voor de regio uit te zetten: van openbaar vervoer tot logistieke stromen, van het bovenlokaal fietsnetwerk tot mobipunten.

https://www.streekoverlegzov.be/nl/nieuws/vervoerregio-vlaamse-ardennen-schiet-uit-de-startblokken