ZOVLA

ZOVLA is een interlokale samenwerking tussen de bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm.

De ZOVLA-bibliotheken organiseren activiteiten die buiten de draagkracht van elke aparte bibliotheek vallen.

ZOVLA wenst de samenwerking ook in 2019 verder uit te bouwen, te verbreden en te verdiepen door transversale samenwerking. Een eerste stap is het in kaart brengen van mogelijke partners:

  •  cultuurdiensten en de projectvereniging POLS/EVA

  •  polsen naar mogelijkheden tot samenwerking binnen een uitgebreidere structuur

  •  zoeken naar mogelijkheden tot het uitwerken van gezamenlijke projecten

ZOVLA logo