Deelraad Erfgoed

De erfgoedraad geeft advies aan het gemeentebestuur op het vlak van roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. Bovendien tracht ze ook de inwoners warm te maken voor erfgoed. 

Ze doet dit door:

  • het gemeentebestuur op vraag of op eigen initiatief advies te geven inzake het lokaal erfgoedbeleid.

    • meer bepaald bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning, de bijbehorende budgetten, de jaarlijkse concretisering of bijsturing van het lokaal erfgoedbeleid.

  • adviseren van geplande gemeentelijke acties en projecten die een grote maatschappelijke impact hebben;

  • over alle andere beleidsdossiers waarvan hij vindt dat er erfgoedaangelegenheden in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan het gemeentebestuur;

  • tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties in de ergoedsector;

  • het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven.

Samenstelling - lidmaatschap

Contactpersoon/secretariaat: Hans Van Hoecke
Schepen van Cultuur: Gerrit Depaepe

Volgende erkende verenigingen zijn lid van de erfgoedraad:
•    nog niet gekend

Ook geïnteresseerde burgers kunnen stemgerechtigd lid worden van de cultuurraad of één van onderstaande deelraden. Je kan je hiervoor kandidaat stellen via dit online formulier

Verslagen

pdf bestandVerslag deelraad erfgoed Kruisem 12.06.2019.pdf (122 kB)

Volgende (openbare) vergaderingen

De deelraad erfgoed komt bijeen op woensdag 25 september 2019 om 19.30 u. – Mastbloem.

Je wil graag meewerken aan projecten op het vlak van ons lokaal erfgoed? Je bent vertrouwd met aspecten van erfgoed via jouw huidige of vroegere studies of werkervaring in de erfgoedsector of je bent simpelweg gebeten door de lokale geschiedenis? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk de geknipte kandidaat voor de erfgoedraad! 

Om te noteren: woensdag 25 september 2019 – vergadering erfgoedraad
Meer info via vrijetijd@kruisem.be of 09 333 71 39.