Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) heeft een aantal decretaal vastgelegde taken, zoals uitbrengen van advies omtrent het gemeentelijk beleidsplan ruimte, gemeentelijk bestemmingsplannen, verordeningen … Daarnaast kan de gecoro advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. De gecoro dient daarbij een volledig neutraal advies uit te brengen.

De gecoro komt in principe minstens 2 maal per jaar samen en in de praktijk telkens wanneer dit vereist is. Het gemeentebestuur staat in voor het secretariaat van de gecoro. De vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke geledingen (vastgelegd door de gemeenteraad), een aantal deskundigen (telkens een effectief lid en een plaatsvervanger) en een voorzitter.

Samenstelling

Voorzitterschap

Het voorzitterschap van de gecoro wordt over de legislatuur opgesplitst:

  • De eerst komende 3 jaar zal Dirk Dhont voorzitter van de gecoro zijn. 
  • Op 1 december 2022 wordt het voorzitterschap overgedragen aan Pieter Van Oost voor de rest van de legislatuur en voor zolang er – na de legislatuur – nog geen nieuwe gecoro is aangesteld.
  • Tijdens het voorzitterschap van Dirk Dhont zal Pieter Van Oost zetelen als effectief lid en nadien zal Dirk Dhont zetelen als effectief lid.

Deskundigen

  1. Ludwig Vanluchene wordt aangewezen als plaatsvervanger voor Pieter Van Oost of Dirk Dhont (voor de periode dat zij geen voorzitter zijn).
  2. Isabelle Vanheuverswyn (effectief lid) - Bernaert Gevaert (plaatsvervanger)
  3. Peggy Verzele (effectief lid) - Karl Fonteyne (plaatsvervanger)
  4. Marijke Vanderlinden (effectief lid) - Guillaume Vyncke (plaatsvervanger)

Vertegenwoordigers voor de maatschappelijke geledingen

1.    Land- en tuinbouw: Jo Vanderbauwhede (effectief lid) - Christian Desmet (plaatsvervanger)
2.    Natuur en bos: Tine Dhollander (effectief lid) - Anne-Marie Vindevogel (plaatsvervanger)
3.    Bedrijvigheid: Lieven Vanderhaegen (effectief lid) - Filip De Snerck (plaatsvervanger)
4.    Werknemers: Jacques Ghijs (effectief lid) - Patrick De Bruyne (plaatsvervanger)
5.    Sport en recreatie: Carine Seynaeve (effectief lid) - Boudewijn Nys (plaatsvervanger)
6.    Onderwijs en jeugd: Peter Berlamont (effectief lid) - Liesbeth De Vetter (plaatsvervanger)

Secretaris 

•    Jeroen Van Heuverswyn – omgevingsambtenaar Kruisem/afdelingshoofd Omgeving
•    Tom Rutsaert – omgevingsambtenaar Kruisem (plaatsvervanger)

Afdeling Omgeving
Administratief centrum Zingem
Alfred Amelotstraat 53
Administratieve zetel: Markt 1
9770 Kruisem
België
09 396 52 23