Ook het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst werd opgericht

  • 3 januari 2019

Op 2 januari 2019 werd ook het bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht. Dit bestuursorgaan is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie, zoals schuldbemiddeling, leefloon …

Naast voorzitter baron Bernard della Faille d’Huysse zetelen nog volgende leden in dit comité: Eveline Delbaere, Mariska Nachtergaele, Jeanne De Potter, Etienne Poelman, Piet Dhont, Tildeke Vandenbroucke, Anthony Coolsaet en Sophie Van den Eynde. Deze personen werden voorgedragen door de verschillende partijen.