Opmeting rioleringsstelsel Kruishoutem

  • 29 april 2019

In mei 2019 start FARYS|TMVW met het opmeten van de rioleringsinfrastructuur in Kruisem, deelgemeente Kruishoutem. Dit terreinwerk zal ongeveer een zestal maanden in beslag nemen.

Hierbij zal FARYS de putten van de riolering zowel bovengronds als ondergronds opmeten. Daar waar er in de (nabije) toekomst riolerings- en/of wegenisprojecten uitgevoerd zullen worden, zal nu niet opgemeten worden. De straten waar er reeds nieuwe riolering werd aangelegd, is de rioleringsinfrastructuur in principe reeds opgemeten. Het doel is te komen tot een databank waarin alle gegevens met betrekking tot het gemeentelijk rioleringsstelsel opgenomen zijn. Deze databank dient dan als basis voor verdere studies.

Tijdens de bovengrondse meting bepaalt FARYS coördinaten en voorziet ze de putten van een nummer. In een tweede ronde maken ze alle deksels open en dalen ze in elke put af om alles ondergronds op te meten. In deze fase is telkens een ploeg van 3 personen aanwezig om steeds de veiligheid te garanderen. Tijdens de ondergrondse meting kan er tijdelijk plaatselijke verkeershinder optreden.