Ouderwerking GBZ De Bosrank

Kerkplein 24
9750 Kruisem

De ouderwerking richt zich vooral naar pedagogische en didactische ondersteuning van de leerkrachten : zo werken wij o.a. rond  verkeersveiligheid, gezondheid, … . Verder trachten wij de kinderen, maar vooral de ouders dichter bij elkaar te brengen of in ieder geval meer te betrekken bij de school door o.a een kinderfuif, een quiz, …
De vergaderingen gaan door elke eerste dinsdag van de maand en zijn open voor alle ouders. Indien u lid wil worden van de ouderwerking, dan heb je geen enkele verplichting. Wat we wel vragen is enthousiaste medewerking bij enkele van onze projecten. En aanwezig zijn op de maandelijkse vergadering is natuurlijk heel interessant, anders mist u veel nuttige informatie!