Proefproject mobiele vrachtwagensluis

  • 20 november 2019

Aanleiding

Sinds 2002 is er een verbod voor doorgaand zwaar vervoer (5,5 ton) van toepassing in het centrum van Kruishoutem; het gaat daarbij over het traject:

  • Olsensesteenweg, vanaf de Leenboslos richting Kruishoutem centrum (N459);
  • Winston Churchillstraat (N459) km punt 9,7;
  • Markt (N494);
  • Hoogstraat (N494);
  • Oudenaardsesteenweg (N459).

Het centrum van Kruishoutem wordt echter nog steeds geteisterd door vrachtverkeer dat niet in het centrum zelf moet zijn; vooral de hoger vermelde route wordt door vrachtverkeer als sluikroute gebruikt.

Dit vrachtverkeer legt een hypotheek op de leefbaarheid van het centrum: het betekent extra verkeersdrukte in een ‘landelijke’ kern en heeft ook een impact op de luchtkwaliteit in het centrum; dit laatste is o.a. gebleken bij de actie ‘Curieuzeneuzen’. In die actie – waarbij de luchtkwaliteit gemeten werd op verschillende plaatsen – kwam het meetpunt in de W. Churchillstraat er heel slecht uit (veel slechter dan bv. meetpunten in het industrieterrein).
De verkeerssignalisatie (tonnagebeperking op deze wegen) blijkt dus momenteel weinig tot geen impact te hebben.

Het gemeentebestuur is dan ook van oordeel dat er bijkomende acties ondernomen moeten worden die dit vrachtverkeer ontmoedigen, zodat ze terug de hoofdassen (E17, N60,..) gaan gebruiken.

Het gaat daarbij dus niet over het vrachtverkeer dat instaat voor de bevoorrading van de handel, horeca … in het centrum; evenmin is het de bedoeling om busverkeer of landbouwvoertuigen – die weinig tot geen alternatief hebben – de toegang tot het centrum te ontzeggen. 

Proefproject

De politiezone heeft nu een proefproject opgestart met de firma G4S waarbij er tijdelijk een vrachtwagensluis opgesteld wordt om dit vrachtwagenverkeer in beeld te brengen en hiertegen makkelijker te kunnen reageren met verkeersboetes.

Het principe van de vrachtwagensluis is als volgt:

  • Er zijn (minstens) 2 opstelpunten. Op elk van die opstelpunten wordt een camera met nummerplaatherkenning geplaatst; deze camera gaat daarbij ook rekening houden met de hoogte van het voertuig: zo worden de gewone personenwagens niet opgenomen in de metingen.
  • Er wordt vervolgens een tijdsinterval vastgelegd waarbinnen men stelt dat dit de tijd is die doorgaand verkeer nodig heeft om van het ene naar het andere opstelpunt te rijden; dus zonder dat er in het centrum geladen of gelost wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende verkeerssituaties zoals vlot of net druk verkeer en met een zekere marge.
  • Het vrachtverkeer dat weerhouden wordt in deze meting, kan vervolgens nog gefilterd worden in het controlecentrum. 
  • De uiteindelijke lijst zal dan gebruikt worden om de overtreders te verbaliseren.

Voor Kruisem is sedert 18 november 2019 een traject van 2,7 km uitgezet met volgende twee opstelpunten: 

1.    Locatie 1: Olsensesteenweg 64, nabij het op- en afrittencomplex van de E17.
Vrachtwagensluis 1
2.    Locatie 2: Oudenaardsesteenweg 2, net voorbij het kruispunt met de Anzegemsesteenweg (komende vanuit het centrum).
Vrachtwagensluis 2

Het gaat hier wel degelijk over een proefproject dat na verloop van een maand zal geëvalueerd worden. Op basis van de resultaten van de proefopstelling zal het gemeentebestuur nadien beslissen wat het eventuele vervolgtraject zal zijn.