Protocollen Covid-19

De gemeente heeft een aantal protocollen gesloten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie: