Rijbewijs

Het Belgisch rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart waarmee een bestuurder van een motorvoertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Het Belgisch rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Belgisch rijbewijs is tien jaar geldig.

Alle sinds 1967 uitgereikte Belgische rijbewijzen zijn nog geldig (op voorwaarde dat de foto nog gelijkend is en dat het rijbewijs niet beschadigd is).

Alle informatie over de verschillende categorieën van voertuigen en rijbewijzen en de modalteiten om de respectievelijke rijbewijzen te behalen vind je op deze websites:

Je kan een nieuw rijbewijs aanvragen:

  • bij het behalen of een verhoging van de categorie na een geslaagd examen
  • bij beschadiging rijbewijs of niet-gelijkende foto
  • bij vernieuwing van het medisch getuigschrift
  • bij vrijwillige omwisseling van papieren rijbewijs naar bankkaartmodel

Bedrag

Voor een rijbewijs betaal je € 30.

Het rijbewijs kan 4 werkdagen na aanvraag afgehaald worden.

Nodig

  • je identiteitskaart;
  • rijbewijs en/of het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na een geslaagd examen
  • eventueel medisch getuigschrift
  • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is
    er kunnen in het administratief centrum Zingem pasfoto's genomen worden (€ 10 voor 6 pasfoto's);
Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
09:00-12:00
Gesloten
08:00-12:00
13:00-18:00
08:00-12:00
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30-11:30
08:30-11:30
08:30-11:30
Gesloten
Gesloten
08:30-11:30
08:30-11:30
13:30-18:45