Schietsjampettermolen

Waar

Huisepontweg te Wannegem-Lede

Historiek

Deze staakmolen kende een bewogen geschiedenis. Al in de 16de eeuw stond op deze plaats in Wannegem-Lede een windmolen. Deze molen, in de volksmond 'Grote Molen' of 'Steyaertsmolen' genoemd, waaide op 27 oktober 1959 om.
De huidige molen werd in 1981 overgebracht vanuit het West-Vlaamse Houtave (Zuienkerke). Dat verliep niet zonder problemen. Tijdens de ontmanteling wilde de plaatselijke veldwachter met een vuurwapen verhinderen dat de molen werd opgeladen. De molen kreeg op die manier zijn naam.

De molen is eigendom van Etienne Van Hoe.

Schietsjampettermolen in Wannegem-Lede

Maalvaardig

De molen werd helemaal gerestaureerd en kan worden bezocht.
Aan de voet van de molen werd een oriëntatietafel geplaatst.

De molenaar zal de molen zeer regelmatig laten draaien en de molen zal zelfs geregeld malen. Daartoe is de molenaar op zoek naar mensen die graan kunnen leveren. Het graan wordt gemalen of geplet voor veevoeder.

De molen kan in het weekend op aanvraag geopend worden en aan het draaien gebracht voor mensen die op verblijf zijn in Kruishoutem of omgeving, ook voor groepen.

Meer info

Thomas Piens, 0472 91 41 92, tpiens@hotmail.com

Openbaar onderzoek

  1. Onderwerp: Op 22 december 2020 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 14 april 1944 tot de bescherming als monument van de houten windmolen in Zuienkerke (Houtave), gekend als de Westmolen, heropgebouwd in Kruisem (Wannegem-Lede) .
  2. Periode: Het openbaar onderzoek opent in de betrokken gemeenten Zuienkerke en Kruisem op 25 februari 2021 en sluit op 27 maart 2021.
  3. Inzage: U kan het besluit tot voorlopige wijziging en het wijzigingsdossier komen inkijken bij de gemeente Kruisem, dienst bibliotheek, Gelieve een afspraak te maken met de heer Hans Van Hoecke via hans.vanhoecke@kruisem.be. Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02 553 16 50. Zodra het openbaar onderzoek start, vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.
  4. Opmerkingen of bezwaren: Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij: College van Burgemeester en Schepen van de gemeente Kruisem Markt 1, 9770 Kruisem. U kan opmerkingen en bezwaren ook indienen via info@kruisem.be
  5. Rechtsgrond: Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.