Scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Schelde-Leie

Scholengemeenschap Schelde Leie is een vrijwillig tot stand gebracht samenwerkingsverband tussen 7 verschillende gemeentescholen, waaronder die van Kruishoutem en Zingem. De 7 respectievelijke schoolbesturen beslisten bij overeenkomst tot oprichting van de scholengemeenschap Schelde Leie.

De scholengemeenschap bevat zowel kleuter- als lager onderwijs en telt momenteel ongeveer 1900 leerlingen, verdeeld over 10 vestigingsplaatsen.

De scholengemeenschap stelt zicht tot doel:

  • het verhogen van het draagvlak van de betrokken scholen; 
  • een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen en een beter management. 

http://www.gemeentescholenscheldeleie.be/startpagina.html