Slaterop Moregem

Donald Van Neste
Winkelkouter 85
9770 Kruisem

We bieden recreatief volleybal aan in de sporthal te Kruishoutem, elke donderdag van 20.00 u. tot 22.00 u.

Bestuur

Voorzitter

André Simons - andré.simons[at]hotmail.com

Secretaris en penningmeester

Donald Van Neste - donald.van.neste[at]telenet.be