Steunpakket voor startende ondernemers in Kruisem

Kruisem is een ondernemende gemeente. Heel wat ondernemers vestigen zich in de fusiegemeente. Dat heeft onder meer te maken met de vlotte bereikbaarheid, de meer dan 300 hectare bedrijventerrein en ook het gemeentebestuur wil ondernemers en handelaars echt het gevoel geven welkom te zijn. De nieuwe gemeente Kruisem voorziet daarom opnieuw in een steunpakket, een subsidie, die tot doel heeft om verder de lokale handelsactiviteit en ondernemerschap te bevorderen en de samenwerking met de lokale handels- en bedrijvenverenigingen te versterken.  

Subsidie

De subsidie bestaat uit 2 delen:

  1. eenmalige terugbetaling van de kostprijs van ¼ pagina publiciteit in kleur in het gemeentelijk infoblad XM info
  2. eenmalige terugbetaling van het lidgeld van de handelaar of ondernemer bij één van de Kruisemse handels- of bedrijvenverenigingen; de bedrijvenvereniging vzw Zaubeek Hoogmolen en Unizo Kruisem. 

Met de publiciteit in XM Info kan de nieuwe zaak of activiteit zich meteen bekend maken bij elke Kruisemnaar. En door kosteloos lid te worden van een Kruisemse ondernemersvereniging, krijgt de startende zaak toegang tot een ruim netwerk en krijgen we als bestuur sterke aanspreekpunten voor een sterk lokaal economisch beleid. Win-win dus.

Aanvraag

De subsidie kan aangevraagd worden door een natuurlijke of een rechtspersoon, die in Kruisem een nieuwe handelszaak of onderneming opricht.  Concreet gaat het vooral over handelszaken met vaste openingsuren, zaken die leven brengen in het straatbeeld. Ook bijvoorbeeld uitbaters van een horecazaak en een Bed & Breakfast komen in aanmerking voor de steunmaatregelen.  

docx bestandAanvraagformulier startende ondernemers in Kruisem (62 kB)

pdf bestand20190513 Subsidiereglement starters (193 kB)

Toe te voegen bijlagen

  1. attest inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  2. kopie factuur 1/4 pagina publiciteit in het gemeentelijk infoblad XM info
  3. kopie factuur lidgeld handels- of bedrijvenvereniging
  4. bewijzen van betaling.

 

Dienst Lokale Economie
Administratief centrum Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9770 Kruisem
België
09 389 01 25
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
13:30 - 18:45
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak