Update Corona - Gemeenten van politiezone Vlaamse Ardennen verbieden alle evenementen en activiteiten van verenigingen

  • 4 november 2020

De intergemeentelijke veiligheidscel van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem) heeft bijkomende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Alle verenigingen zullen hun eenmalige activiteiten en evenementen, waaronder de verkoop van kaarten voor afhaalinitiatieven en het leveren van maaltijden, moeten opschorten tot en met 3 januari 2021. We beseffen dat deze maatregel zwaar zal doorwegen op onze verenigingen. Het verenigingsleven heeft namelijk een belangrijke rol in het sociaal leven binnen onze gemeenten. Maar de zorgsector staat onder grote druk en onze volksgezondheid staat nu op het spel. Daardoor vindt de intergemeentelijke veiligheidscel dat deze maatregel moet genomen worden. 

Ook alle georganiseerde activiteiten in verenigingsverband, inclusief voor kinderen jonger dan 13 jaar, kunnen niet meer doorgaan op ons grondgebied tot 13 december. Schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs en reeds goedgekeurde sportkampen kunnen wel nog plaatsvinden. 

De intergemeentelijke veiligheidscel zal op regelmatige tijdstippen deze maatregelen evalueren.

Dit zijn drastische maatregelen maar ook in onze regio is de situatie ernstig. De gezondheid van iedereen primeert op dit ogenblik, net zoals de ondersteuning van onze zorgsector. Steun onze zorgsector, bescherm ieders gezondheid en hou je aan de maatregelen.