Verkiezingen Europees Parlement / de Kamer / Vlaams Parlement

  • 24 januari 2019

Op zondag 26 mei 2019 vinden de gelijktijdige verkiezingen plaats van het Europees Parlement, de federale Kamer en het Vlaams Parlement. De kiezerslijsten worden opgemaakt op 1 maart 2019. Dit wil zeggen dat je zal moeten stemmen in de gemeente waar je op 1 maart 2019 ingeschreven bent.

Europese burgers die in België verblijven

Op zondag 26 mei 2019 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Europese burgers die in België verblijven en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente/stad kunnen deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op de Belgische lijsten. Deze burgers kunnen zich daarvoor laten inschrijven op de kiezerslijst van hun gemeente/stad en dit ten laatste op 28 februari 2019.

Alle Europese burgers die ingeschreven zijn in de gemeente Kruisem en in aanmerking komen hebben ondertussen een persoonlijke brief ontvangen met een inschrijvingsformulier. Indien zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijsten moeten zij deze formulieren vóór 28 februari 2019 binnenbrengen op de dienst Burgerzaken. 

Opgelet: deze Europese burgers kunnen NIET deelnemen aan de verkiezingen van de Kamer of de verkiezing van het Vlaams Parlement.

Meer inlichtingen op www.europeanelections.belgium.be.