Vissterfte in de Schelde

  • 24 april 2020

Door een dijkbreuk in een Franse suikerraffinaderij nabij Cambrai kwam er vervuild water terecht in de Schelde. Deze verontreiniging onttrekt massaal zuurstof aan het water waardoor het zuurstofgehalte in het water naar nul zakt, met zware gevolgen voor het waterleven.

De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij zetten alles op alles om de vervuiling in de Schelde die ook door onze gemeente stroomt, te bestrijden.

Vanuit de gemeente volgen we deze situatie op de voet maar de coördinatie gebeurt door de Vlaamse Waterweg. Meer info op https://www.vlaamsewaterweg.be/