Vraag je eigen speelstraat aan!

  • 1 maart 2019

Op straat spelen wordt weer mogelijk dankzij het reglement op speelstraten. 

Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat kinderen er in alle veiligheid en ongehinderd kunnen spelen. 

Je kan enkel een speelstraat aanvragen voor de zomervakantie en dit voor maximum 7 aaneensluitende dagen per maand. 

Wil je weten of jouw straat voldoet aan de voorwaarden en hoe je een aanvraag moet indienen? 

Lees verder