Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw

Marie-Jeanne Laroy
Pastoor Senesalstraat 74
9770 Kruisem

De vereniging heeft als doel financiële, materiële en morele steun te geven aan noodlijdende Rwandese kinderen en hen zo een menswaardig bestaan en een betere kans tot ontwikkeling en toekomst geven. We zoeken altijd vrijwilligers in Kruisem en het Vlaams gewest. De werking omvat zowel administratieve taken als deelname aan activiteiten. 
Voorbeelden van activiteiten en acties: solidariteitsacties, wereldfeest, kerstmarkt, ontbijtactie, acties i.h.k.v. FairTrade, infoavonden en voordrachten in scholen, humanitaire hulp.... We werken ook samen met scholen en jeugd voor sociale stages en stages in Rwanda. 
Onze vrijwilligers helpen ook de contacten met de Rwandese kinderen te onderhouden door het schrijven en beantwoorden van Engelstalige en Franstalige brieven. 

De maatschappelijke zetel is in de Pastoor Senesalstraat 74 te Kruisem, van waaruit de activiteiten worden gecoördineerd.

De vereniging en het gros van haar activiteiten is fysiek toegankelijk voor mensen met een beperking, ook als vrijwilliger! 

Je vindt ons ook terug op Instagram: https://www.instagram.com/kinderhulprwanda/

Bestuur

Voorzitter

Laroy Marie-Jeanne - info[at]kinderhulprwanda.be

Secretaris

Kinet Leopold - kinderhulp.rwanda[at]telenet.be

Penningmeester

Coorevits Jaak - jaak_coorevits[at]hotmail.com

Lidmaatschap

Geen lidgeld verplicht. Men kan vrij ondersteunen, of door tante/nonkel/meter/peter te worden van de vereniging.