Aanvraagformulieren bij evenementen

Alle evenementen werden geannuleerd

Door de algemene stijging van de coronacijfers worden alle evenementen in onze gemeente in augustus en september geannuleerd.

Evenementen waarbij veel mensen samenkomen zijn kwetsbare situaties, zeker als deze evenementen een bepaalde dynamiek hebben. De huidige heropflakkering van het virus laat het helaas niet toe om dergelijke activiteiten de komende maanden te laten doorgaan. 

Specifiek betekent dit dat alle publieke en private evenementen (een georganiseerde activiteit van tijdelijke aard), manifestaties en sportwedstrijden op openbaar domein verboden zijn van 1 augustus tot en met 30 september. 

Aanvraag toelating evenement

Als organisator moet je  in volgende gevallen toestemming krijgen van het bestuur om jouw evenement te organiseren. Dit doe je door middel van het invullen en opsturen van een aanvraagformulier evenementen:

  • de activiteit vindt plaats op het openbaar domein (bv. buurtfeesten, sportmanifestaties, markten, ruiltocht …)
  • de activiteit verwacht meer dan 100 personen en is op een tijdelijke locatie (tent, schuur…). Activiteiten die plaatsvinden in De Griffel, De Mastbloem, de gemeenschapslokalen of andere gereglementeerde locaties zoals horecazaken e.d. vallen hier niet onder;
  • publiek toegankelijke fuif of muziekoptreden, ongeacht de locatie of het bezoekersaantal (ook in De Mastbloem, De Griffel en de andere gemeenschapslokalen);
  • fiets- en wandeltochten met meer dan 100 deelnemers en met start- of aankomstplaats in Kruisem;
  • alle gemotoriseerde tochten met start- of aankomstplaats in Kruisem;
  • afspelen van muziek luider dan 85 dBA (enkel bij publiek toegankelijke activiteiten).

Mogelijke bijlagen bij het aanvraagformulier evenementen: