Afval bij evenementen

Organiseer jij / je vereniging in de gemeente een evenement, feest, wedstrijd, optreden … ? Deze activiteiten brengen heel wat afval met zich mee. Als organisator ben je ook verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van dat afval. We raden je dan ook ten zeerste aan om het afval te beperken door:

  1. waar mogelijk met herbruikbaar materiaal te werken (zie verder) en
  2. te voorzien in de nodige sensibilisering van de deelnemers aan uw evenement .

Inzamelen

Maar afval is waarschijnlijk onvermijdelijk. Waar je met je afval terecht kan, hangt af van de plaats waar je activiteit doorgaat en de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt/grootte van de activiteit.
Voor eerder kleinschalige activiteiten die plaatsvinden:

  • in een zaal beheerd door de gemeente: je kan gebruik maken van het daartoe voorziene inzamelsysteem.
  • in een andere zaal: je dient jete houden aan de geldende afspraken van de uitbater in kwestie.

Voor eerder grootschalige activiteiten/evenementen met veel afval: zie het aanbod van IMOG. Er zijn verschillende opties:

  • de afvaleilandencontainer (28 losse containers van 180 liter) → je kan zelf mini-eilandjes verspreid opzetten
  • de grotere broer de selector (1100 liter container, mini-glasbol)
  • losse afvalcontainer 

Zie http://www.imog.be/diensten-en-educatie/afvalarm-feesten/afvaleilanden/

Minder afval

De geldende wetgeving met betrekking tot het gebruik van cateringmateriaal, kan hier worden terug gevonden.

Samengevat: de wetgeving is van toepassing op alle organisatoren van evenementen, ongeacht of deze plaatsvinden in open lucht of binnen.

Verenigingen kunnen gratis herbruikbare bekers lenen bij Imog. Alle informatie vind je terug op www.imog.be/diensten-en-educatie/afvalarm-feesten/herbruikbare-bekers/. Indien de hoeveelheid bekers van die aard is dat de bekers niet in een gewone personenwagen passen, dan kunnen Kruisemse verenigingen beroep doen op gratis vervoer door de gemeentelijke diensten, met het oog op het ophalen en terugbrengen van de bekers.

Dit vervoer dient uiterlijk één maand voorafgaand aan het vervoer aangevraagd te worden via (webformulier nog in opmaak - in afwachting, neem contact op met vrijetijd@kruisem.be).   

Ook op de private markt kunnen herbruikbare bekers gehuurd worden. 

Alternatieven zijn:

  • gebruik van glazen retourflessen
  • tappen van bier of zelfs van frisdrank via een postmixsysteem en aan de consument serveren in herbruikbare bekers

Meer informatie en een praktische handleiding rond retoursystemen vind je op de website van de Groene Vent.

Afdeling Omgeving
Administratief centrum Zingem
Alfred Amelotstraat 53
Administratieve zetel: Markt 1
9770 Kruisem
België
09 396 52 23