Het schenken van sterke dranken

Voor het schenken van sterke drank heb je een toelating nodig. Indien je geen aanvraagformulier voor evenementen hoeft in te vullen, dan vraag je toestemming voor het schenken van sterke drank via dit formulier: docx bestandAanvraagformulier tijdelijke drankvergunning Kruisem (59 kB). Moet je wél een aanvraagformulier voor evenementen invullen, dan vraag je toestemming via die weg en hoef je geen aparte toelating meer aan te vragen. 

De gemeente gaat na of je je als organisator bevindt in één van de gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1,2° tot 7° en 9° van de Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Onder deze uitzonderingsregels vallen bijvoorbeeld mensen die een veroordeling hebben voor een strafbaar feit en bij wie dit dan ook op het strafblad staat.

Aanvragers van deze vergunning die niet in Kruisem wonen, moeten bij hun aanvraag een bewijs van goed gedrag en zeden (op te vragen bij het gemeentebestuur van hun woonplaats) voegen.

Let in ieder geval goed op met de aanwezigheid van alcoholpops!
Wie geen vergunning heeft, kan na een controle worden beboet.

Schenk geen:

  • alcohol aan -16 jarigen!
  • sterke drank aan minderjarigen!

Er is geen vergunning sterke drank nodig voor bieren, wijnen, mousserende en andere al dan niet gegiste dranken en tussenproducten. Porto, sherry en martini kunnen dus wel; pisang, campari, whisky-cola, gin-tonic, jenevers, breezer…kunnen niet.

Interessante folder - Jongeren en Alcohol, wat mag (niet)?

Afdeling Vrije Tijd
gemeentehuis Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 396 52 84
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak - burgerzaken enkel op afspraak open in de namiddag
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak