Vervoer van materialen

Organisatoren kunnen, voor de organisatie van hun evenementen en activiteiten, bij de gemeente vervoer van materiaal aanvragen. 

Wie kan vervoer aanvragen?

Categorie A, dit zijn:

 1. interne diensten
 2. adviesraden
 3. organisaties die afhangen van het gemeentebestuur.

Categorie B, dit zijn:

 1. Kruisemse niet-gemeentelijke basisscholen;
 2. actieve verenigingen die bij naam gekend zijn bij het bestuur, zonder winstoogmerk;
 3. alle andere Kruisemse initiatiefnemers van jeugd, sport- of sociaal-culturele, welzijnsbevorderende of menslievende initiatieven activiteiten zonder winstoogmerk;
 4. bovenlokale samenwerkingsverbanden waar het bestuur in participeert;
 5. regionale verenigingen, organisaties, instellingen of diensten met een publiek menslievend of vormend karakter die een publieke sociaal-culturele activiteit organiseren.

Voorwaarden?

 1. Eenzelfde organisator kan maximum twee maal per jaar gemeentelijk vervoer aanvragen.
 2. Per aanvraag wordt één lichte bestelwagen of één vrachtwagen ter beschikking gesteld, inclusief chauffeur.
 3. Eén persoon begeleidt de chauffeur tijdens het vervoer. 
 4. De aanvrager staat zelf in voor het laden en lossen van de vracht en stelt hiervoor voldoende personen ter beschikking.
 5. Transport vindt plaats op werkdagen, tijdens de vastgesltelde dienstroosters van het technisch uitvoerend personeel, en enkel binnen de landsgrenzen van België.
 6. Er kan enkel transport aangevraagd worden voor:
 • transport van groot materiaal van en naar de provinciale uitleendienst
 • het ophalen en terugbrengen van een grote hoeveelheid herbruikbare bekers
 • eventueel ander materiaal, enkel na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen

Aanvraag

 • Vraag het transport uiterlijk één maand voorafgaand aan het vervoer aan via het hiertoe bestemde webformulier (zie onder of rechts). 
 • De aanvragen worden behandeld in chronologische volgorde van ontvangst.
 • De technische uitvoeringsdienst maakt de nodige praktische afspraken met de aanvrager.

VUL HIER HET AANVRAAGFORMULIER IN

Afdeling Vrije Tijd
gemeentehuis Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 396 52 84
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak - burgerzaken enkel op afspraak open in de namiddag
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak