Welzijnsschakel Kruisem

Trees De Muynck
Fonteinstraat 7
9772 Wannegem-Lede

De Welzijnsschakel wil mensen met beperkte middelen en vrijwilligers samenbrengen bij activiteiten zoals een paasontbijt, kerstviering of ander gezellig samenzijn.
Er worden zo'n vijf à zes activiteiten per jaar georganiseerd. Ook door huisbezoeken wordt contact onderhouden om zowel leuke als moeilijke momenten te delen.

De vereniging is toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Zelfs bij uitstappen wordt gezorgd voor een bus met lift. Ook richten ze zich speciaal op mensen met een beperkt inkomen