Wereldfront Zingem

Wereldfront Zingem is in 2011 ontstaan vanuit de ervaring dat verschillende Zingemnaren – onafhankelijk van elkaar – bezig zijn rond de thema’s Noord/Zuid, duurzaamheid, armoede, milieu, solidariteit … Deze vereniging wil voor deze thema’s een platform bieden en wil de inwoners en de lokale politici warm maken en overtuigen om van Kruisem een duurzame gemeente te maken. Dit doen we aan de hand van het organiseren van activiteiten die telkens een specifiek thema behandelen: Bewust Omgaan Markt, Repair café, lezingen …

De vereniging is toegankelijk voor mensen met een beperking.