Werking

Het schepencollege is het beleidsbepalend orgaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college:

  • het beheer van de gemeentelijke eigendommen;
  • het beheer van de inkomsten en de uitgaven van het gemeentebestuur;
  • de leiding van de gemeentewerken;
  • het toezicht op het gemeentelijk personeel;
  • afleveren van omgevingsvergunningen;
  • het onderhouden van gemeentewegen;
  • het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand 
  • ...

Ons schepencollege bestaat uit de burgemeester, de algemeen directeur en 7 schepenen. De burgemeester zit de wekelijkse vergadering van het schepencollege voor. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.