Werking en samenstelling Eierprijzencommissie

Elke dinsdagvoormiddag vergaderen vier producentenvertegenwoordigers en vier vertegenwoordigers van de handel om de richtprijzen van de eieren te bepalen voor de komende week.

Op 1 januari 2021 zetelen Xavier Goeminne, Luc Claes, Bert Lodewijckx en Michel Van Hees voor de handel; voor de producenten zijn dat Geert Albers, Louis Pyfferoen en Chris Naenen. Het voorzitterschap van de eierprijzencommissie wordt waargenomen door een neutrale vertegenwoordiger van de gemeente Kruisem. Sinds 1 januari 2011 is dat Martin Haerinck, ereschepen van Landbouw. 

Er zijn twee categorieën noteringen: enerzijds prijzen voor ongesorteerde eieren die betaald worden aan de producent en anderzijds prijzen voor gesorteerde eieren die gehanteerd worden door de groothandel naar de detailhandel. De prijs is afhankelijk van gewicht en kleur van het ei en van de huisvestingswijze van de legkip (verrijkte kooi of scharrelkip). De wekelijkse variaties worden bepaald door schommelingen in vraag en aanbod en door de situatie op de buitenlandse marken.