Wijziging timing afvalophaling in Zingem

  • 23 december 2020

Midden december 2020 viel de ophaalkalender 2021 in je brievenbus. Wie er geen mocht ontvangen, kan een exemplaar ophalen in één van de 3 administratieve sites of in de recyclageparken.

Je kan de kalender ook digitaal raadplegen

Let op! Vanaf 2021 worden de ophalingen voor heel Kruisem voorzien op maandag (tenzij dit een feestdag is). In de zone Zingem was dit vroeger op donderdag. In de zone Zingem start de ophaling in 2021 op 4 januari en in de zone Kruishoutem op 11 januari.

Zorg ervoor dat alle afvalfracties voor 5.00 u. ‘s morgens of de avond voor de ophaaldag na 19.00 u. buiten staan, duidelijk zichtbaar op de stoep, zonder hindernissen en dichtgebonden. 

Recycle App         

Raadpleeg ophaalmomenten, sorteerinformatie en inzamelpunten op je smartphone met de Recycle App. Meer info op https://recycleapp.be/home.