Doortocht Ouwegem

Beschrijving

Samen met Aquafin en Farys voert het gemeentebestuur rioleringswerken uit in Ouwegem. We leggen gefaseerd een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Ouwegemsesteenweg zodat het afvalwater van de waterlopen wordt afgekoppeld en naar het zuiveringsstation wordt afgevoerd. Aangezien de N435 (Ouwegemsesteenweg) een gewestweg is, gaat AWV mee in het verhaal. 

Nieuws

Om de werken nog vlotter vooruit te laten gaan, werd er binnen het projectteam beslist om fase 3 en 4 samen op te starten, uiteraard rekening houdend met de bereikbaarheid van woningen en handelaars.

Doel van de werken

 • Verhogen van de zuiveringsgraad door de Ouwegemsesteenweg en aanpalende straten gescheiden aan te sluiten op de RWZI Ouwegem – 1.532 IE’s aan te sluiten 
 • Verhogen van de leefbaarheid en verfraaien van dorpskern Ouwegem 
 • Voorzien van veilige infrastructuur voor de zwakke weggebruiker langs de N435 

Fasering 

 • Fase 1: werken van Beertegemstraat tot Molendamstraat
 • fase 2: werken ter hoogte van CC De Griffel tot aan Heirentstraat
 • fase 3: werken van Heirentstraat tot waterloop
 • fase 4: werken van waterloop tot voorbij kruising met NATO-leiding
 • fase 5: werken van pompstation tot aan NATO-leiding
 • fase 6: werken op grondgebied Kruishoutem
 • fase 7: werken aan pompstation
 • fase 8: afkoppelingswerken op privaat domein

Plannen

Nieuwsbrieven

pdf bestandNieuwsbrief 1 (726 kB)

pdf bestandNieuwsbrief 2 (912 kB)

Presentaties bewonersvergaderingen

pdf bestand2018-06-25 infovergadering (6.56 MB)

Beeldmateriaal

toekomstig beeld Ouwegem dorp De Griffel
toekomstig beeld Ouwegem dorp
toekomstig beeld Ouwegem dorp De Griffel
toekomstig beeld Ouwegem dorp
toekomstig beeld Ouwegem dorp
toekomstig beeld Ouwegem dorp

Nieuwsbrieven doortocht Ouwegem