Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

Deze gemeentelijke adviesraad adviseert het bestuur inzake ontwikkelingssamenwerking, mondiaal beleid en duurzame ontwikkeling. Ook vervult ze een sensibiliserende functie ten aanzien van de Kruisemse inwoners. Verder organiseert de GROS ook zelf fondsenwervende acties en onderzoekt hij hoe het bestuur andere projecten mogelijks zou kunnen ondersteunen.

Projecten

Samenstelling - lidmaatschap

Contactpersoon/secretariaat: Mieke Meire
Schepen van Ontwikkelingssamenwerking: Gerrit Depaepe

Volgende erkende verenigingen zijn lid van de GROS:

  • 11.groep Zingem
  • Chabwino     
  • Damiaanactie
  • Vriendenkring Kinderhulp Rwanda
  • Wereldfront

Ook geïnteresseerde burgers kunnen stemgerechtigd lid worden van de GROS. Je kan je hiervoor kandidaat stellen via dit online formulier

Verslagen
 

Volgende (openbare) vergaderingen

 

Je wil iets doen aan de leefomstandigheden in ontwikkelingslanden door mee na te denken over mogelijke gemeentelijke acties? Of je bent eerder geïnteresseerd in mondiaal beleid in het algemeen en wil mee de vertaalslag maken naar het lokale niveau? Geef dan zeker je interesse op voor de GROS! 

Meer info en/of kandidaatstelling via vrijetijd@kruisem.be.
Er wordt vooraf een Doodle opgemaakt om een datum te bekomen, je ontvangt hierover een e-mail.