Kris Nachtergaele

algemeen directeur Kris Nachtergaele

Kris Nachtergaele

Algemeen directeur
09 333 71 11

Taken en bevoegdheden

De algemeen directeur is de hiërarchisch hoogste ambtenaar van de gemeente en heeft de algemene leiding over de gemeentelijke en OCMW-diensten. Hij vervult de functie van lokaal overheidsmanager.

Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van de door de gemeente-, OCMW-raad en het schepencollege te behandelen dossiers. De algemeen directeur woont de vergaderingen van de bestuursorganen bij en staat in voor de notulering ervan.

De algemeen directeur verzorgt tevens de externe relaties van het gemeente- en OCMW-bestuur.

Als hoofd van het personeel, kunt u steeds bij hem terecht (na afspraak) voor het signaleren van klachten en problemen in verband met het gemeente- en OCMW-personeel of de werking van de diverse diensten.

Zitdagen

Enkel na afspraak

Locatie

Gemeentehuis Kruisem
Markt 1
9770 Kruisem
België