Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een dienstverlening van de gemeente Kruisem die er voor zorgt dat mensen die geen beroep kunnen doen op de gewone wijze van vervoer (via familie, vrienden of met het openbaar vervoer) toch een aantal noodzakelijke verplaatsingen kunnen maken.

De Minder Mobielen Centrale zorgt enkel voor het sociale vervoer, dit in het kader van allerlei activiteiten zoals een bezoek aan familie, de seniorenclub, de kapper, de winkel of het gemeentehuis.

De Minder Mobielen Centrale staat niet in voor ziekenvervoer, hiervoor neem je contact op met je mutualiteit.

De Minder Mobielen Centrale werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen personen vervoeren.

Verzekering

Wanneer je bent ingeschreven, kan je een beroep doen op de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade die je als gebruiker kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen in de wagen en tijdens het verloop van de rit.

Doelgroep

Bejaarden, personen in een noodsituatie en personen met een handicap van Kruisem.

Voorwaarden

  • enkel leden van de Minder Mobielen Centrale kunnen een rit aanvragen
  • je vraagt de rit telefonisch aan
    • tijdens de week: ten minste 2 dagen op voorhand
    • tijdens het weekend: een week vooraf

Na de aanvraag zoekt de Minder Mobielen Centrale een chauffeur voor de rit en verwittigt je telefonisch.

Het vervoer wordt enkel toegestaan indien er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorzien is of als het openbaar vervoer voor jou niet toegankelijk is.

Jouw netto belastbaar inkomen mag niet meer dan twee keer het bedrag van het leefloon bedragen.

Bedrag

  • De prijs per kilometer bedraagt 0,34 euro.
  • Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.
  • Wanneer de chauffeur langer dient te wachten dan 1 uur, kan een vergoeding van 2,5 euro gevraagd worden, dit voor 'een drankje en een krant' voor de vrijwilliger.
  • De afrekening gebeurt contant aan de chauffeur.
OCMW locatie Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Vlaamse feestdag
Gesloten
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
13:30 - 18:45
Enkel op afspraak
Warning 11 juli gesloten
Warning 21 juli gesloten
OCMW locatie Kruishoutem
Markt 3
9770 Kruisem
België
09:00 - 11:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Vlaamse feestdag
Gesloten
09:00 - 11:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:30
Enkel op afspraak
Warning 11 juli gesloten
Warning 20 juli gesloten
Warning 21 juli gesloten