Wat moeten verenigingen en ondernemingen doen?

Waarvoor moet je als ondernemer en vereniging zelf nog zorgen?

Je past zelf vanaf 1 januari 2019 je adres aan op je drukwerk, facturen, website, visitekaartjes, sociale media, belettering voertuigen, ramen, banners, promotiemateriaal, huisnummer aan gebouw / brievenbus …

Als je als organisatie onder de controle valt van de Autoriteit voor Financiële diensten en markten (FSMA), dan geef je best zelf je gewijzigde adres door. 

Wat wordt voor jou als ondernemer of vereniging in orde gebracht?  

  • Belgisch Staatsblad / KBO  
  • Omgevingsvergunning / bestaande bouw- en milieuvergunningen
  • Notariële aktes of leningsaktes
  • Energieprestatiedossier
  • Inschrijvingsbewijs van je voertuig(en)
  • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)
  • BPost – postvolmachten
  • Berekening kilometerheffing
  • Contracten
  • Reeds afgesloten contracten hoef je niet te aan te passen omwille van je adreswijziging.