Openbaarheid van bestuur

Iedereen (natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven) kan bestuursdocumenten inkijken, hierover uitleg vragen of hiervan een afschrift vragen. De nationaliteit of de woonplaats van de aanvrager speelt geen rol. 

Je geeft zelf aan welke vorm van openbaarmaking je verkiest:

  • inzage in het document (gratis)
  • uitleg over het document (gratis)
  • een afschrift van het document (eventueel tegen betaling van een redelijke retributie).

De aanvraag moet betrekking hebben op bestaande documenten. Je kan de gemeente dus NIET vragen om:

  • gegevens te verzamelen uit dossiers en daaruit een nieuw document op te maken om de aanvraag te beantwoorden
  • de gevraagde informatie te verwerken of te analyseren
  • bijkomende uitleg op te schrijven
  • een samenvatting van een omvangrijk dossier te maken.

Hoe vraag je bestuursdocumenten aan?

Een eenvoudige brief naar de bevoegde dienst volstaat, maar je kan bestuursdocumenten ook opvragen via fax (09 333 71 13) of e-mail.

Welke documenten kan je niet opvragen?

Er gelden een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld om het recht op privacy van burgers en het recht op bescherming van intellectuele eigendommen van bedrijven veilig te stellen.

Het gaat om: 

  • documenten omtrent veiligheid, de openbare orde, strafvorderingen of gemeentelijke administratieve sancties, de persoonlijke levenssfeer, industriële en economische gegevens;
  • documenten die door wet of decreet uitgesloten zijn van openbaarheid.