Registratieformulier Kruisemse verenigingen

De gegevens die verstrekt worden in dit formulier worden gebruikt voor meerdere doeleinden:

- administratief: voor de aanleg van een centraal en actueel databestand, bestemd voor administratieve doeleinden.  

- promotie: registratie zorgt ervoor dat de vereniging in de online verenigingengids komt te staan. Deze gids, eens zo goed als compleet, zal de basis vormen voor regelmatige promotiedoeleinden door de gemeentelijke diensten. 

- URL: voor verenigingen die niet over een eigen website beschikken, kan de link gebruikt worden in het verplichte veld (URL) bij het ingeven van activiteiten in de Uitdatabank.

- het registreren van de vereniging vormt ten slotte de voorwaarde voor tal van gemeentelijke voordelen (uitleendienst, logistieke steun, subsidies,...). Je kan het beschouwen als een vorm van 'erkenning' als Kruisemse vereniging. 

Kortom, tal van redenen om onderstaand formulier in te vullen!

 

BASISINFORMATIE
CONTACTGEGEVENS
ONLINE
DE VERENIGING
Dit bedrag wordt vermeldt op de website.
HET BESTUUR
De voorzitter
Secretaris
Penningmeester
BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE EN HAAR ACTIVITEITEN
Denk hierbij aan voorbeelden van activiteiten, locatie,
TOEGANKELIJKHEID
Toegankelijkheid kan zowel gaan over fysieke toegankelijkheid (bv. lift, voldoende brede deuren) als financiële toegankelijk (bv. verschillende tarieven hanteren met het oog op deelname door mensen met beperkte middelen,...)

PRIVACYVERKLARING

De gemeente Kruisem verwerkt deze gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Meer informatie over het privacybeleid: zie www.kruisem.be/privacybeleid.