Crisisopvang / noodwoning

Crisiswoning

Het OCMW van Kruisem maakt deel uit van het crisisopvangnetwerk Vlaamse Ardennen.  Het netwerk biedt crisisopvang aan personen die zich in een acute noodsituatie bevinden en daardoor een tijdelijk onderdak nodig hebben.
Heel vaak gaat het over het ontbreken van huisvesting, gepaard met materiële, relationele en psychosociale problemen.  Personen met een psychiatrische of ernstige verslavingsproblematiek worden rechtstreeks doorverwezen naar de PAAZ-AZ Glorieux Ronse.

In eerste instantie is de begeleiding gericht op een kortverblijf in de crisiswoning.  Een termijn is moeilijk te bepalen.

De betrokken OCMW’s stellen verschillende crisiswoningen ter beschikking.  Voor het gebruik van de woning wordt een vast bedrag per dag gevraagd.

Wie

Inwoners van Kruisem die in een acute woonnoodsituatie verkeren.

Hoe

Je vraagt persoonlijk, per mail of via brief een crisiswoning aan bij het OCMW Kruisem.

Noodwoning

Wie

Voor inwoners van Kruisem die dringend andere huisvesting nodig hebben.

Hoe

Je vraagt persoonlijk, per mail of via brief een noodwoning aan bij het OCMW Kruisem.

Een maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek.

Het OCMW Kruisem beslist of u recht hebt op een noodwoning.

Bij de beslissing worden volgende zaken in overweging genomen:

  • hoe dringend is de herhuisvesting;
  • al dan niet vrij zijn van een woning;
  • andere problematieken zoals verslaving, psychische problemen ...

Een noodwoning wordt voor korte tijd en tegen betaling van een dagprijs ter beschikking gesteld.

Als je geen recht hebt op een noodwoning, wordt in de mate van het mogelijke een andere oplossing geboden.

OCMW locatie Kruishoutem
Markt 3
9770 Kruisem
België
09:00 - 11:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Brugdag
Gesloten
Nationale Feestdag
Warning 20 juli gesloten
Warning 21 juli gesloten
OCMW locatie Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Nationale feestdag
Warning 21 juli gesloten