Eensluidend verklaren van afschriften en documenten

Het voor eensluidend verklaren van een afschrift betekent dat een bevoegde overheidsdienst schriftelijk bevestigt dat een kopie van een bepaald document volledig gelijk is aan het origineel ervan. Daarom moet je steeds het origineel document voorleggen.

Wij maken onmiddellijk een kopie van het voorgelegde document of van de akte van de burgerlijke stand en plaatsen de nodige stempels en handtekeningen.

Opgelet: een kopie van een diploma kan door de gemeentediensten niet voor eensluidend verklaard worden. Daarvoor dient men zich te wenden tot de school waar het diploma werd behaald.

 

Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00-12:00
Gesloten
paaszaterdag
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
11 april gesloten
13 april gesloten
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30-11:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:30-11:30
13:30-18:45
08:30-11:30
08:30-11:30
13 april gesloten