Toelage voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse

De gemeente Kruisem voorziet een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse. De subsidie is bedoeld om de afvalkosten ingevolge deze aandoeningen te drukken. Dit heeft als doel zelfredzaamheid en het recht op gelijke kansen te verhogen.

Doelgroep

Voor de subsidie komen in aanmerking:

 • Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingen- of wachtregister van Kruisem en die minstens één van onderstaande medisch geattesteerde aandoeningen vertonen:
  • personen met incontinentie
  • personen met een stoma
  • personen die nood hebben aan peritoneale nierdialyse

Personen die verblijven in een residentiële voorziening komen niet in aanmerking. 

Voorwaarden

Voor personen met incontinentie:

In geval van grote hoeveelheden urineverlies, waarvoor echte luiers of incontinentieverbanden nodig zijn met een vocht absorberende capaciteit en die gekenmerkt worden door minstens 1 van de volgende karakteristieken:

 • continu vochtverlies
 • stressincontinentie graad 3
 • aandrangincontinentie met verlies van de hele blaasinhoud

Of:

In geval van grote hoeveelheden stoelgangverlies waardoor echte luiers of incontinentieverbanden nodig zijn met een vocht absorberende capaciteit en die voldoen aan de 2 volgende voorwaarden:

 • stoelgangverlies (minstens 1 keer per 3 dagen)
 • het betreft geen soiling.

Voor personen met een stoma

In geval van complicaties bij een tijdelijke of definitieve stoma met als kenmerk overmatige lekkage en dit omwille van:

 • een ingedaalde stoma
 • de stomaplaats (in spoed geplaatste stoma in huidplooi)
 • een breuk op de stoma
 • een prolaps (uitstulping van de darm uit de stoma)

Of:

In geval van complicaties bij een tijdelijke of definitieve stoma ten gevolge van één van volgende oorzaken:

 • huidirritatie en loslating van de plaat ten gevolge van chemotherapie
 • gekende huidaandoening met loslaten van de plaat (psoriasis, allergie)
 • high output stoma (bij ‘short bowel’, dit is darmfalen of kortedarmsyndroom)

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 100 euro per persoon per jaar.

Procedure

Aanvraag

 • Je dient de aanvraag in bij de Afdeling Mens & Welzijn, Markt 1 te 9770 Kruisem, aan de hand van het daarvoor voorziene aanvraagformulier  (pdf bestandAanvraagformulier Incontinentiesubsidie Kruisem (509 kB)) en het vereiste medisch attest. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de Afdeling Mens & Welzijn - Dienst Welzijn. 
 • Indien de aanvraag een minderjarig gezinslid betreft, kan de referentiepersoon van het gezin de aanvraag indienen.
 • Een deel van de aanvraag moet ingevuld worden door de huisarts. 

Beslissing

 • De aanvraag is ontvankelijk wanneer het aanvraagformulier correct is ingevuld en ingediend.
 • De afdeling Mens & Welzijn - Dienst Welzijn gaat na of de voorwaarden van het reglement vervuld zijn.
 • De toekenning van de subsidie kan worden geweigerd, verminderd of uitgesteld indien het aanvraagdossier niet de nodige documenten of gegevens bevat. 
 • De afdeling bundelt de aanvragen per halfjaar voor verdere behandeling.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvragen op basis van het advies van de Afdeling Mens & Welzijn – Dienst Welzijn.
 • Uiterlijk 8 werkdagen na de beslissing wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de aanvrager.
De aanvrager dient de Afdeling Mens & Welzijn -  Dienst Welzijn, onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen bij een wijziging van diens bankrekeningnummer. 

Reglement

Je kan hier het volledige reglement lezen - pdf bestandGR 20200330 Subsidiereglement toelage voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse (226 kB)

Dienst Welzijn
Markt 1
9770 Kruishoutem
België
+32 9 333 71 27
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak - burgerzaken enkel op afspraak open in de namiddag
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Dienst Welzijn
Gemeentecomplex Huise
Huiseplein 18
9750 Kruisem
België
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Dienst Burgerzaken en Sociale dienst - enkel op afspraak
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak