Mantelzorgtoelage

Het OCMW Kruisem wil mantelzorg ondersteunen en waardering uitdrukken voor de mantelzorgers in Kruisem.

Daarom geeft het OCMW Kruisem een premie ter ondersteuning van het werk van de mantelzorger die op een zeer intensieve manier en op vrijwillige basis instaan voor de thuisverzorging van een zwaar hulpbehoevende persoon.

Voorwaarden

1. Verblijfsvoorwaarde:

De persoon die zorg nodig heeft en de persoon die hem verzorgd moet een deel uitmaken van hetzelfde gezin. Beide moeten gedomicilieerd zijn in de gemeente Kruisem en verblijven op hetzelfde adres.

2. Verzorging:

De persoon die de premie aanvraagt dient in te staan voor de verzorging van de zorgbehoevende.

Per zorgbehoevende persoon kan jaarlijks slechts één mantelzorgtoelage worden toegekend.

De zorgbehoevende moet volledig thuis worden vezorgd of externe dagverzorging krijgen. Bv. centrum voor dagopvang.

3. Mate van zelfredzaamheid:

De zorgbehoevende dient zijn nood aan zorg aan te tonen aan de hand van een attest van de FOD (federale overheidsdienst) sociale zekerheid met bewijs van het aantal punten.

Voor personen jonger dan 21 jaar: invaliditeit minstens 4 punten op de eerste pijler of 6 punten in de drie pijlers samen.

Voor ouder dan 21 jaar: een attest van tenminste 12 punten. 

Heb je nog geen attest van de FOD sociale zekerheid dan kan je langskomen om een aanvraag in te dienen.

Bedrag

De jaarlijkse premie bedraagt maximum 240 euro.

Aanvraag

Je vraagt deze toelage jaarlijks aan bij de dienst Welzijn van het OCMW Kruisem.

De dienst zal nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor deze toelage.

pdf bestandAanvraagformulier mantelzorgpremie 2021- zorgjaar 2020 (281 kB)

Reglement

Je kan hier het volledige reglement lezen - pdf bestand20190513_Reglement toelage mantelzorg (202 kB)

Dienst Welzijn
Markt 1
9770 Kruishoutem
België
+32 9 333 71 27
Gesloten
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak - burgerzaken enkel op afspraak open in de namiddag
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
OCMW
Gemeentecomplex Huise
Huiseplein 18
9750 Kruisem
België
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak