Ouderenraad

De ouderenraad adviseert de gemeente over het ouderenbeleid. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk ouderen te betrekken bij dit proces. 
De ouderenraad is pluralistisch samengesteld en staat open voor alle ideologische en filosofische strekkingen.

Ze doet dit door:

  • het gemeentebestuur te adviseren inzake ouderenbeleid;
  • het verlenen van adviezen aan het college van burgemeester en schepenen, hetzij op hun verzoek, hetzij op eigen initiatief;
  • het stimuleren van overleg  en samenwerking tussen alle verenigingen voor senioren en organisaties actief in ouderenzorg;
  • het stimuleren van initiatieven ten behoeve van de noden, behoeften en problemen van de ouderen in de gemeente;
  • het coördineren en organiseren van activiteiten die openstaan voor alle ouderen.

Bestuur:

Contactpersonen: Carine Ketels en Sandra Lambrecht
Voorzitter: Jan Colpaert
Ondervoorzitter: Carine Seynaeve
Penningmeester: André Baert
Schepenen: Achiel De Coninck en Baron della Faille d’Huysse

Samenstelling – lidmaatschap

Volgende erkende verenigingen zijn lid van de ouderenraad:

wordt later aangevuld

Ook geïnteresseerde burgers kunnen stemgerechtigd lid worden van de ouderenraad. Je kan je hiervoor kandidaat stellen via carine.ketels@kruisem.be of sandra.lambrecht@kruisem.be. Vermeld hierbij voor welke raad je je kandidaat stelt en geef een korte motivering.