wildbeheereenheid Tussen Schelde en Leie VZW

Paul Van Cauwenberghe

De vereniging heeft tot doel om in het werkgebied:
a) De onderlinge samenwerking en goede verstandhouding tussen toegetreden leden te bewerkstelligen en een optimale weidelijke jachtbeoefening te bevorderen, alsmede een verbeterd toezicht.
b) Door gezamenlijk overleg, onderlinge behulpzaamheid, studie en onderzoek, te werken voor het behoud en de verbetering van de wildstand en zijn leefgebied.
c) Een wildbeheer te realiseren in overeenstemming met de plaatselijke belangenafweging tussen wild, land- en bosbouw, natuurbescherming en jacht. Dit ingepast in en meegekoppeld met het natuurbeleid.
d) Het beheren en aankopen van natuurgebieden, natuurreservaten, bosreservaten of waardevolle landschapselementen.
e) Alle activiteiten en handelingen die deze doelstellingen kunnen bevorderen, inbegrepen de verwerving van roerende of onroerende goederen zijn toegelaten.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur

Voorzitter

Paul Van Cauwenberghe - tussenscheldeenleie[at]hvv.be