Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het LOK adviseert het bestuur op het vlak van de opvang en zorg voor kinderen in de gemeente.  Zaken die besproken worden zijn veranderingen en aandachtspunten i.v.m. de kinderopvang, school, sportkampen, speelpleinwerking, projecten op de scholen, bezetting en projecten buitenschoolse kinderopvang Wanneland en Eiernest, stand van zaken onthaalouders te Kruisem en Nazareth, nieuwe opvangplaatsen/opvangnoden in de regio …

Samenstelling

  • (groot)ouders; 
  • Directie van de scholen uit Kruisem en hun oudercomité; 
  • Schepen onderwijs en kinderopvang Kruisem; 
  • Dienst kinderopvang Zingem;
  • Afdeling Vrije Tijd Kruisem;
  • Zelfstandigen en andere aanbieders van kinderopvang;
  • Andere geïnteresseerden met een link met kinderen te Kruisem.

Bestuur

Voorzitter: Eline De Smet
Secretaris: Alexine Browaeys

Statuten

Komt later

Huishoudelijk reglement

 

Verslagen

pdf bestandVerslag Lokaal Overleg Kinderopvang 05 11 2019 (119 kB)

Vergaderingen

Deze adviesraad komt minstens 2 maal per jaar samen, één keer in het voorjaar (april/mei) en één keer in het najaar (oktober/november).

Je bent professioneel bezig met de opvang van kinderen, je bent (groot)ouder of je hebt een andere duidelijke link met kinderen en je hebt duidelijk zin om samen met schooldirecties, gemeentelijke diensten, andere professionelen en (groot)ouders na te denken over het kinderopvangaanbod in Kruisem, dan is het LOK zeker iets voor jou!

Info en/of kandidaatstelling via ibo@kruisem.be of 09 389 68 17.